Doktor Falsafah/PhD (Pengurusan)

Opss.. Javascript tidak aktif di pelayar web anda

Untuk menggunakan sepenuhnya fungsi yang terdapat dalam laman sesawang ini, anda dikehendaki mengaktifkan opsyen JavaScript terlebih dahulu. Disini adalah langkah-langkah untuk mengaktifkan opsyen JavaScript tersebut.


Pertanyaan

Sekiranya terdapat soalan berkenaan amalan privasi kami, sila hubungi webmaster kami.

Doktor Falsafah /PhD (Pengurusan) memberi penekanan kepada penyelidikan sebagai syarat utama untuk memperoleh ijazah.

Sementara itu, tidak ada jumlah kredit yang diperlukan untuk bergraduasi, pelajar perlu mendaftar beberapa kursus untuk memperkukuhkan asas pengetahuan mereka. Pelajar juga dikehendaki menyertai perbincangan akademik dan pembentangan seminar. Pada akhir program, pelajar diminta menyerahkan tesis kepada Thesis Examination Committee sebagai sumbangan signifikan terhadap pengetahuan yang dikuasai dalam bidang yang dipilih.Tema Penyelidikan

Kepakaran kami adalah dalam bidang-bidang berikut:

 • Pengurusan Perakaunan
 • Pengurusan Kewangan
 • Keusahawanan
 • Pengurusan Teknologi
 • Pengurusan Sumber Manusia
 • Pengurusan Perniagaan
 • Pengurusan Pemasaran
 • E - dagang
 • Pengurusan Projek
 • Pengurusan Strategik
 • Pengurusan Kualiti
 • Pengurusan Kepimpinan
 • Pengurusan Hospitaliti dan Pelancongan
 • Rantaian Bekalan dan Pengurusan Logistik
 • Pengurusan Korporat
 • Pengurusan Persekitaran
 • Pengurusan Inovasi
 • Perhubungan Awan dan Pengiklanan
 • Pengurusan Penjagaan Kesihatan
 • Tadbir Urus Korporat
 • Tingkahlaku Organisasi
 • Pengurusan Bukan Keuntungan
 • Peniagaan Antarabangsa
 • Pengurusan Risiko
 • Pengurusan Harta Tanah
 • Pengurusan Undang-Undang
 • Penyelidikan Operasi
 • Etika Perniagaan
 • Pengurusan Reka Bentuk
 • Polisi Ekonomi

Syarat Kemasukan

 • Pilihan 1: Graduan Sarjana Secara Kerja Kursus

 • Calon mestilah lulus Ijazah Sarjana dengan PNGK minimum 3.00 dalam bidang berkaitan dari universiti yang diiktiraf.
 • Pilihan 2: Graduan Sarjana secara Penyelidikan

 • Calon mestilah lulus Ijazah Sarjana atau setara dalam bidang yang berkaitan dari universiti yang diiktiraf.
 • Pilihan 3: Graduan Sarjana Muda

 • Calon mesti mempunyai Ijazah Sarjana Muda kelas pertama PNGK minimum 3.67 atau setaraf dalam bidang yang berkaitan dari universiti yang diiktiraf.

Syarat Bahasa Inggeris

 • Pelajar antarabangsa mestilah mempunyai kemahiran bertutur dan menulis dalam Bahasa Inggeris dan mempunyai salah satu kelayakan berikut:
  • Skor TOEFL minimum 550 ATAU
  • Skor IELTS minimum 6.0 ATAU
  • Skor MUET minimum Band 4.

Laluan Kerjaya

Doktor Falsafah/PhD (Pengurusan ) membangunkan pengetahuan dan kemahiran praktikal yang diperlukan untuk perkembangan kerjaya di masa hadapan. Ini akan mempersiapkan diri anda untuk bekerja di dalam negara atau di arena antarabangsa.

Graduan mampu memegang sebarang jawatan dalam sektor awam atau swasta. Antara jawatan yang ada untuk graduan adalah pensyarah, penyelidik dan pengurus.

HANTAR KAMI SOALAN ANDA