Ringkasan Fakulti

Opss.. Javascript tidak aktif di pelayar web anda

Untuk menggunakan sepenuhnya fungsi yang terdapat dalam laman sesawang ini, anda dikehendaki mengaktifkan opsyen JavaScript terlebih dahulu. Disini adalah langkah-langkah untuk mengaktifkan opsyen JavaScript tersebut.


Pertanyaan

Sekiranya terdapat soalan berkenaan amalan privasi kami, sila hubungi webmaster kami.

Latarbelakang & Sejarah

Fakulti Sains Kesihatan Bersekutu, Kolej Universiti Widad ditubuhkan pada tahun 2008 (dahulunya dikenali sebagai Shahputra University College). Fakulti ini diketuai oleh seorang timbalan dekan dan dibantu oleh sebelas pensyarah. Kebanyakan pensyarah adalah mereka yang mempunyai kelayakan dan pengalaman mengajar dan bekerja dalam bidang yang berkaitan di beberapa institusi pengajian tinggi di sektor kerajaan atau swasta.

Fakulti ini mengendalikan 4 program iaitu:

  • Diploma Pembantu Perubatan
  • Diploma Teknologi Makmal Perubatan
  • Diploma Farmasi
  • Asasi Sains

Kesemua program ini telah diiktiraf sepenuhnya oleh Agensi Kelayakan Malaysia (MQA). Di samping itu, sukatan pelajaran sentiasa dipantau oleh jawatankuasa kualiti universiti. Sementara iu, Lembaga Pembantu Perubatan Malaysia (MMAB) adalah badan profesional yang memantau khususnya bagi Diploma Pembantu Perubatan.

Fakulti ini sedang membangunkan dua program baru iaitu diploma keselamatan pekerjaan dan kesihatan dan diploma sains perubatan homeopati. Kami juga merancang untuk membangunkan beberapa program pengajian di masa depan di peringkat sarjana muda dan sarjana atau lebih tinggi.


Visi

Mewujudkan institusi pendidikan dan latihan yang cemerlang melalui kemudahan moden serta teknik pengajaran dan pembelajaran yang berkesan hungga mencapai peringkat global.


Misi

Menjadi institusi pendidikan dan latihan yang cemerlang dan berdaya saing dengan tumpuan untuk menghasilkan tenaga kerja dengan tahap kepakaran yang tinggi.

HANTAR KAMI SOALAN ANDA