Program Ditawarkan

Opss.. Javascript tidak aktif di pelayar web anda

Untuk menggunakan sepenuhnya fungsi yang terdapat dalam laman sesawang ini, anda dikehendaki mengaktifkan opsyen JavaScript terlebih dahulu. Disini adalah langkah-langkah untuk mengaktifkan opsyen JavaScript tersebut.


Pertanyaan

Sekiranya terdapat soalan berkenaan amalan privasi kami, sila hubungi webmaster kami.

Diploma Senibina

Program ini menawarkan kurikulum pengajian senibina bagi persediaan bakal-bakal graduan melibatkan diri secara profesional di dalam bidang rekabentuk dan pembinaan.

Okjektif program ini untuk membolehkan/menghasilkan graduan:

 • Memperolehi ilmu dan kemahiran berkaitan dengan disiplin senibina;
 • Mengaplikasi kemahiran kreatif dalam membantu arkitek untuk menyediakan dan melaksanakan projek pembangunan serta menganalisa dan menilai cadangan senibina;
 • Separa professional dan kompeten secara teknik dalam menyelesaikan masalah senibina yang kritikal, secara logik, kreatif dan analiktikal berdasarkan fakta dan idea yang kukuh;
 • Berkebolehan untuk memberi maklumbalas dan bersedia untuk mengadaptasi pada sebarang perubahan situasi dan meneruskan pembelajaran kendiri untuk mendapatkan ilmu dan kemahiran tambahan;
 • Bermotivasi, kreatif, berdisiplin dan beretika serta berupaya bekerja dengan kumpulan secara efektif.

Maklumat Program

 • Diploma Senibina

 • KPT/JPS(N/581/4/0052)(MQA/PA4634)07/19

 • Sepenuh Masa

 • 3 tahun


Garis Panduan Program

Tahun 1
 • Design Studio 1
 • Architecture Communication
 • Architecture History: Introduction & Theory
 • Building Services 1
 • MPU Compulsory Subject
 • English 1
 • Design Studio 2
 • Technology in Building Construction 1
 • History of Architecture: Modern
 • Structure 1
 • MPU Compulsory Subject
 • English 2
Tahun 2
 • Design Studio 3
 • Technology in Building Construction 2
 • Environmental Science
 • Introduction to Computer
 • MPU Compulsory Subject
 • Elective Subject
 • Design Studio 4
 • Practice in Building Construction
 • History of Architecture: South East Asia
 • Structure 2
 • MPU Compulsory Subject
 • English for Academic Writing
Tahun 3
 • Design Studio 5
 • Computer: Software Applications
 • Building Services 2
 • Measured Drawing: Heritage of Malaysia
 • Professional Practice

Syarat Kemasukan

 • Kemasukan dengan Sijil Pelajaran Malaysia / Vokasional (SPM / SPMV)

 • Lulus SPM / SPMV dengan 3 kredit termasuk:
  • Matematik
  • Dua (2) matapelajaran lain
 • Lulus mata pelajaran Pendidikan Seni / Pendidikan Seni Visual / Lukisan Kejuruteraan ATAU
 • Lulus Sesi Temuduga / Ujian Melukis / Penilaian Portfolio bagi pemohon tanpa kelayakan matapelajaran Pendidikan Seni / Lukisan Kejuruteraan

Laluan Kerjaya

Pelajar yang telah berjaya menamatkan kursus boleh mencari pekerjaan disektor swasta dan awam sebagai:

 • Pembantu Arkitek
 • Pereka Dalaman
 • Pelukis Pelan

Graduan-graduan boleh melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda dimana-mana universiti yang berpotensi.