Senat

Opss.. Javascript tidak aktif di pelayar web anda

Untuk menggunakan sepenuhnya fungsi yang terdapat dalam laman sesawang ini, anda dikehendaki mengaktifkan opsyen JavaScript terlebih dahulu. Disini adalah langkah-langkah untuk mengaktifkan opsyen JavaScript tersebut.


Pertanyaan

Sekiranya terdapat soalan berkenaan amalan privasi kami, sila hubungi webmaster kami.

YH Brigadier General (R) Prof. Dato' Dr. Hj. Shohaimi Abdullah

Naib Canselor

Professor Dr. Jamaludin Zainol

Timbalan Naib Canselor (Akademik)
Dekan Fakulti Perubatan

Associate Professor Muslina Md Muis

Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar)

Noor Azizah Hj. Noorashid

Dekan Fakulti Pendidikan & Sains Sosial

Hasmah Safiei

Dekan Fakulti Pengurusan dan Perniagaan

Rafidah Mohd Arif

Dekan Fakulti Teknologi Maklumat dan Interaktif

Juhaizad Abdul Jalil

Dekan Fakulti Pengajian Sukan

Ros Mazlan Noor Hj. Mohamad

Pendaftar

Kamal Ahmad Fadil @ Mohd

Bursar

Mohd. Hafezullah Ali Khan Hj. Kastam

Ketua Pustakawan

Associate Professor Ts. Dr. Bahari Mohamed

Pengarah Pusat Pasca Siswazah

Muhammad Shariff Paul

Pengarah Pusat Antarabangsa

Ho Kok Choy

Pengarah Unit Kualiti Akademik